Kallelse till årsmöte

 

Kallelse till

Årsmöte 2024

i Trollbäckens Tennisklubb

Onsdagen den 22 maj klockan 19:00

i Tyresö Sportcenter

Dagordning, årsmöte 2024-05-22

1. Registrering och fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av dagordningen

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet

6. Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser samt föreningens resultat och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret. Redogörelsen skall även omfatta årsredovisning för det gångna verksamhetsåret samt budget för det kommande verksamhetsåret för dotterbolaget Tyresö Sportcenter AB (TSCAB)

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för verksamhetsåret

11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen, valberedningen eller som inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem senast 14 dagar före ordinarie årsmöte:

12. Val av föreningens kassör, ordföranden för kommittéer, valberedning och revisorer

13. Hallchefens/TSCAB-styrelsens redogörelse för verksamheten inom TSCAB

14. Övriga frågor

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng