Trollbäckens Tennisklubb och GDPR

Behandling av personuppgifter
En ny dataskyddsförordning införs i alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. Den kallas för GDPR och ersätter den tidigare PUL-lagen. Förordningen innebär en del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. 


RF:s riktlinjer för idrottsföreningar
Riksidrottsförbundet har infört riktlinjer i en så kallad ”uppförandekod” som beskriver hur idrottsföreningar behandlar personuppgifter. Hela idrottsrörelsen ska följa denna uppförandekod. I grunden gäller dataskyddsförordningen. Länk till Uppförandekoden finns här.

Sammanfattningsvis innebär Uppförandekoden att idrottsföreningar skall se till att idrotten har en säker och lagenlig hantering av de uppgifter som får sparas, att endast de uppgifter som behövs för ändamålet får behandlas, att personuppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade samt att de bara sparas så länge som behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen.


Integritetspolicy
TTK:s integritetspolicy beskriver varför vi behandlar personuppgifter och informerar om dina rättigheter. Länk till integritetspolicyn finns här.


Utdrag ur register
Från och med den 25 maj 2018 går det att begära registerutdrag gällande dina personuppgifter som TTK behandlar. För ändamålet avsett formulär finns här och på TTK:s kansli. Din ifyllda och undertecknade begäran mailar du till ansvarig för Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , alternativt lämnar på kansliet eller postar till Trollbäckens Tennisklubb, Siklöjevägen 27, 135 41 Tyresö.

 

Publicering på hemsida och i sociala medier
TTK publicerar bilder och text i syfte att visa upp och marknadsföra föreningens verksamhet. Detta sker på sådant sätt att det inte ska upplevas som kränkande i lagens mening och sker med intresseavvägning. Om något material ändå upplevs som kränkande av den det berör, skall informationen avpubliceras skyndsamt och utan onödigt dröjsmål. Skicka i sådana fall din begäran om avpublicering till ansvarig för Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , eller ta kontakt med någon i föreningens styrelse.


Frågor om TTKs registerhantering
Kontakta ansvarig för Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , eller ta kontakt med någon i föreningens styrelse.

 

.

Boka tid

Logga in här för att boka dina tider
Email:
Lösenord:
Glömt lösenordet?
Första gången? Registrera dig här!